KÖPVILLKOR

PRISER OCH BETALNING

Varje objekt anges med pris inklusive moms.

Inga avgifter tillkommer vid köp, vi har alltså inga slagavgifter eller liknande, men i enlighet med Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer droit de suite/följerätt med maximalt 5 % av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar ej överstigande 5 % av prisbasbeloppet samt brukskonstföremål som framställts i flera identiska exemplar. Verk belagda med droit de suite är märkta med information om följerätt i samband med katalogiseringen. Betalningsvillkor finns angivna i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Köpare får efter auktionen en bekräftelse på köpet via e-post, all information finns även på Mina sidor.

Betalning ska genomföras inom 7 dagar efter avslutad auktion.

Om betalning ej erlagts i tid äger ReTuna Auktion rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:
(1) Häva köpet.
(2) Kräva betalning.
(3) Debitera 75 kronor i påminnelseavgift.
(4) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad

AVHÄMTNING
Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit ReTuna Auktion tillhanda. Föremål skall avhämtas inom 7 dagar efter auktionstillfället.

För föremål som ej avhämtats inom 7 dagar debiteras en förvaringsavgift om 100 kronor inkl. moms, per auktionspost och påbörjad vecka.

ReTuna Auktions ansvar för föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid

ÅNGERRÄTT

Köpare som är privatkonsumenter har ångerrätt i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar från att du hämtat ut din vara. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

PRIVAT POLICY

"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.”

ANSVAR FÖR FEL
Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. ReTuna Auktion ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

Ur och urverk säljes som konstföremål och ReTuna Auktion svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. För funktionen på mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej.

Uppgift som lämnats angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. ReTuna Auktion ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet.

Föremål säljes i enlighet med beskrivning. ReTuna Auktion förbehåller sig rätten att ändra sådan beskrivning. Sådan ändring anges särskilt.

ReTuna Auktion äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som ReTuna Auktion svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till ReTuna Auktion vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen.

ReTuna Auktion ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

ReTuna Auktion garanterar inte att tjänsterna på retunaauktion.se är ständigt tillgängliga. ReTuna Auktion ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.

COOKIES

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan.


TVIST

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

Dessa villkor gäller från 2023.12.01

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.