När auktionen är blå är våren kall. (Smycken)

Avslutat rop
100 kr
Ingen öppen visning, kontakta oss för mer information och bilder.